ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ - Περιφ. Κ.Μακεδονίας 

Τροποποίηση της ανάθεσης της 1ης ομάδας σχολείων


Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με το πλαίσιο συνεργασίας Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων και Συμβούλων Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικοί όμιλοι – μέντορες – ενδοσχολικοί συντονιστές, 24-08-22 Υ.ΠΑΙ.Θ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας άρθρο 37 ν.4692/2020 ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020    
"Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις". 

[2. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας εγκρίνεται από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.), ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, καθώς και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.]

Σύμβουλος Σχολικής Ζωής άρθρο 38 ν.4692/2020 ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020    
"Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις" & Αριθμ. Υ.Α. 129431/ΓΔ4/ΦΕΚ 4183/28-9-2020  
Άρθρο 3 "Επιλογή Συμβούλων Σχολικής Ζωής".

[1. Με απόφαση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, καθορίζεται στην αρχή κάθε σχολικού έτους ο αριθμός των Συμβούλων Σχολικής Ζωής σε κάθε σχολική μονάδα και ορίζονται ονομαστικά ένας (1) Σύμβουλος Σχολικής Ζωής, όταν ο αριθμός των μαθητών είναι έως 150 και δύο (2) Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής όταν ο αριθμός των μαθητών ξεπερνά τους 150, σε κάθε σχολική μονάδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

N. 4823/2021 - Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις


Ημερίδα "Δράση ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών", 21 Ιουνίου 2023

Υλικό Ημερίδας21/6/2023 - Δράση ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών