Νομοθεσία της Εκπαίδευσης για τα Γυμνάσια που αφορά Εκπαιδευτικά θέματα  

Ωρολόγια Προγράμματα

ΦΕΚ Β 3791/13-08-2021 Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου.

ΦΕΚ Β 3791/13-08-2021 Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου.

ΦΕΚ Β 3523/25-08-2020 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β’ και Γ’ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου.

ΦΕΚ Β 3523/25-08-2020 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου.

Διδασκαλία Αγγλικής σε επίπεδα στο Γυμνάσιο

ΦΕΚ Β 2732/31-08-2016 Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο.

Επιλογή Β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο

ΦΕΚ Β 1171/04-04-2017 Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων.

Διδασκαλία Τεχνολογίας-Πληροφορικής στο Γυμνάσιο

ΦΕΚ Β 2450/19-06-2020 Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο.

Αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου

ΦΕΚ Α 211/11-11-2016 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 126 Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου.

ΦΕΚ Α 111/12-06-2020 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4692 Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις. Άρθρο 4 Διδασκόμενα μαθήματα και αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου.

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

ΦΕΚ Β 4676/11-11-2021 Αξιολόγηση μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Αρχαία

ΦΕΚ Β 3029/21-07-2020 Τρόπος διεξαγωγής και περιεχόμενο της τρίωρης εξέτασης του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων και τρόπος βαθμολόγησης των δοκιμίων.

PISA

ΦΕΚ Β 724/13-02-2023 Διεξαγωγή σε εθνικό επίπεδο εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους/τις μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων.

Προγράμματα σπουδών

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

ΦΕΚ Β 3567/04-08-2021 Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων.

Αγγλικά

ΦΕΚ Β 2871/09-09-2016 Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο.

Ιστορία

ΦΕΚ Β 959/21-03-2019 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου.

Καλλιτεχνικά

ΦΕΚ Β 2788/03-06-2022 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Καλλιτεχνικών των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Ημερησίου Γυμνασίου.

 

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων