Ανακοινώσεις που αφορούν τους εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστημών ΠΕ04

Σχόλια

Για το σχολικό έτος 2023-2024, οι τακτικές ενημερωτικές-επιμορφωτικές συναντήσεις και δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών που θα διδάξουν μαθήματα Φυσικών Επιστημών σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Σερρών, που διοργανώνονται από το Σύμβουλο Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04 κο. Θανάση Ταραμόπουλο και τον υπεύθυνο Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών κο. Σωτήρη Μανδηλιώτη, θα πραγματοποιούνται ημέρα Πέμπτη και ώρες 12.15- 14.00 στο χώρο του Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών. Παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες να διαμορφώσουν κατάλληλα το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και να διευκολύνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις εν λόγω συναντήσεις, σύμφωνα και με την με αρ. 98130/Δ2/07-09-2023 εγκύκλιο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Για το σχολικό έτος 2023-2024, οι τακτικές ενημερωτικές-επιμορφωτικές συναντήσεις και δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών που θα διδάξουν μαθήματα Φυσικών Επιστημών σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Κιλκίς, που διοργανώνονται από το Σύμβουλο Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04 κο. Θανάση Ταραμόπουλο και τον υπεύθυνο Ε.Κ.Φ.Ε. Κιλκίς κο. Ιάσονα Κωσταρόπουλο, θα πραγματοποιούνται ημέρα Τρίτη και ώρες 12.15- 14.00 στο χώρο του Ε.Κ.Φ.Ε. Κιλκίς. Παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες να διαμορφώσουν κατάλληλα το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και να διευκολύνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις εν λόγω συναντήσεις, σύμφωνα και με την με αρ. 98130/Δ2/07-09-2023 εγκύκλιο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Κατόπιν της με αρ. 98437/Δ2/07-09-2023 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., υπενθυμίζεται ότι στην αρχή του σχολικού έτους σε σχετική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών διαμορφώνεται πρόταση της σχολικής μονάδας για τον/την Υπεύθυνο Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.) σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην εν λόγω εγκύκλιο. Η πρόταση αυτή διαβιβάζεται στη συνέχεια στην οικεία Δ.Δ.Ε. για να οριστεί ο Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. από το Δ/ντή της Δ.Δ.Ε.. Κύρια καθήκοντα του/της Υ.Σ.Ε.Φ.Ε είναι μεταξύ άλλων η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας του Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.), ο συντονισμός και η υποστήριξη των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Σ.Ε.Φ.Ε., η τήρηση του βιβλίου υλικού, των τεχνικών εγχειριδίων και του βιβλίου συμβάντων όπου καταγράφονται ο/η εκπαιδευτικός που χρησιμοποίησε την αίθουσα, η ημερομηνία και ώρα, το τμήμα και πιθανά προβλήματα ή παρατηρήσεις για τη λειτουργία του Σ.Ε.Φ.Ε., η συνεργασία με το οικείο Ε.Κ.Φ.Ε. και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης στο τέλος της σχολικής χρονιάς με στοιχεία για τη λειτουργία του Σ.Ε.Φ.Ε. προς τη Διεύθυνση του σχολείου με κοινοποίηση στο οικείο Ε.Κ.Φ.Ε.. 
 

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04 κος Θανάσης Ταραμόπουλος και ο υπεύθυνος. ΕΚΦΕ Σερρών κος Σωτήριος Μανδηλιώτης, προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσική σε Λύκεια της Δ.Δ.Ε. Σερρών στην ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση την Πέμπτη 21/09/2023 στις 12.15 μμ με 14.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΕΚΦΕ Σερρών.
Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής:

 • Προγραμματισμός ύλης και διδασκαλία κινήσεων
 • Αξιοποίηση του αεροδιαδρόμου (Air Tracker) για την πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων
 • Εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν τα κεφάλαια των κινήσεων

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Φυσική στο σχολείο σας και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στη συνάντηση. Η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

 

Λόγω της απεργίας που προκηρύχθηκε για την Πέμπτη 21/9/2023, για την οποία δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση, ανακοινώνεται ότι η συνάντηση εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσική σε Λύκεια της ΔΔΕ Σερρών θα διεξαχθεί κανονικά την Πέμπτη 21/9/2023 στο ΕΚΦΕ Σερρών σύμφωνα με την πρόσκληση με αρ. πρωτ. 6973/18-9-23, και θα επαναληφθεί με την ίδια ακριβώς θεματολογία την επόμενη Πέμπτη 28/9/23 τις ίδιες ώρες στο ΕΚΦΕ Σερρών, για τους συναδέλφους που δε θα μπορέσουν να την παρακολουθήσουν στην αρχική ημερομηνία.

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04 κος Θανάσης Ταραμόπουλος και ο υπεύθυνος. ΕΚΦΕ Σερρών κος Σωτήριος Μανδηλιώτης, προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσική σε Γυμνάσια της Δ.Δ.Ε. Σερρών σε επιμορφωτική συνάντηση την Πέμπτη 05/10/2023 στις 12.15 μμ με 14.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΕΚΦΕ Σερρών.  
Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής:

 • Προγραμματισμός ύλης και υποστηρικτική χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία
 • Αξιοποίηση του αεροδιαδρόμου (Air Tracker) για την πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων
 • Εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν τις παρακάτω ενότητες:  
    
  Φυσική Α’ Γυμνασίου

  1. Μετρήσεις μήκους – Η μέση τιμή
  2. Μετρήσεις μάζας – Τα Διαγράμματα
  3. Μέτρηση όγκου


    
  Φυσική Β’ Γυμνασίου

  1. Μελέτη των ευθύγραμμων κινήσεων
  2. Σύνθεση δυνάμεων
  3. Μέτρηση Δύναμης - Νόμος του Hooke


    
  Φυσική Γ’ Γυμνασίου

  1. Ηλεκτροστατικές Αλληλεπιδράσεις

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Φυσική στο σχολείο σας και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στη συνάντηση. Η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

 

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04 κος Θανάσης Ταραμόπουλος και ο υπεύθυνος ΕΚΦΕ Κιλκίς κος Ιάσων Κωσταρόπουλος, προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Χημεία ή/και Βιολογία σε Γυμνάσια της Δ.Δ.Ε. Κιλκίς στην ενημερωτική– επιμορφωτική συνάντηση την Τρίτη10/10/2023 στις 12.15 μμ με 14.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΕΚΦΕ Κιλκίς που στεγάζεται στο 1ο ΓΕΛ Κιλκίς.

Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής:

 • Προγραμματισμός ύλης, χρήση Τ.Π.Ε. και γενικές διδακτικές αρχές
 • Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας και Βιολογίας μέρος Ι

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Χημεία ή/και Βιολογία στο σχολείο σας και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στη συνάντηση.Η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04 κος Θανάσης Ταραμόπουλος και ο υπεύθυνος. ΕΚΦΕ Σερρών κος Σωτήριος Μανδηλιώτης, προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Χημεία σε Γυμνάσια της Δ.Δ.Ε. Σερρών σε ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση την Πέμπτη 12/10/2023 στις 12.15 μμ με 14.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΕΚΦΕ Σερρών.

Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής:

 • Προγραμματισμός ύλης και αξιοποίηση του Σ.Ε.Φ.Ε στη διδασκαλία
 • Εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν τις παρακάτω ενότητες: 
    
  Χημεία Β’ Γυμνασίου

  • Διαχωρισμός μιγμάτων και παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας


    
  Χημεία Γ’ Γυμνασίου

  • Οξέα - Βάσεις - Άλατα

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Χημεία στο σχολείο σας και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στη συνάντηση. Η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) Φυσικής στο Γενικό Λύκειο επιχειρείται μία ενίσχυση του βαθμού ενεργής εμπλοκής των μαθητών μέσω υλοποίησης διδασκαλιών με διερευνητική προσέγγιση και μία διασύνδεση της Φυσικής με την Τεχνολογία και τα Μαθηματικά μέσω της χρήσης λογισμικών και γραφικών παραστάσεων αντίστοιχα. Με στόχο τη γνωριμία και εξοικείωση με τις επιστημονικές πρακτικές, τις προτεινόμενες μεθόδους διδασκαλίας και τα εργαλεία των διδακτικών προσεγγίσεων του νέου Π.Σ., προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Φυσική στα Γενικά Λύκεια της Δ.Δ.Ε. Κιλκίς να συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα:

«Διάχυση αρχών του Νέου Προγράμματος Σπουδών Φυσικής Γενικού Λυκείου μέσω πειραματικών διδασκαλιών Φυσικής Α Λυκείου ανοιχτές σε εκπαιδευτικούς»

συνολικής διάρκειας 16 ωρών

που θα πραγματοποιηθεί στο 2ο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Κιλκίς. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν μηνιαίες δια ζώσης πειραματικές διδασκαλίες από την εκπαιδευτικό του 2ου Πειραματικού ΓΕ.Λ. Κιλκίς Μουτσάκη Δέσποινα, ΠΕ04.01, κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2023 - Μαΐου 2024 σε μαθήματα Φυσικής Α ΓΕ.Λ. (μελέτη ευθύγραμμης ομαλής και ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης, ελεύθερη πτώση, μελέτη των νόμων του Newton και της τριβής και μελέτη της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας) με φιλοξενούμενους εκπαιδευτικούς ΠΕ04,  ακολουθούμενες από αναστοχαστικές συζητήσεις. Για διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν, οι διδασκαλίες θα διεξάγονται ημέρα Τρίτη και ώρες 12.00 - 14.00, τις ημέρες που δε θα πραγματοποιούνται επιμορφωτικές συναντήσεις στο ΕΚΦΕ Κιλκίς,  κατόπιν ανακοινώσεων που θα κοινοποιούνται εγκαίρως. Η πρώτη πειραματική διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί την

Τρίτη 17 Οκτωβρίου  2023 και ώρες 12.00 - 14.00

στο 2ο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Κιλκίς

και αντικείμενο της διδασκαλίας 
Γραφικές Παραστάσεις στην Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση


Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης με τη λήξη του προγράμματος. Καθώς υπάρχει περιορισμένος χώρος στην αίθουσα διδασκαλίας θα υπάρξει και περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Θα δοθεί προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσική Α Λυκείου την τρέχουσα σχολική χρονιά και ιδιαίτερα σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρακαλούμε να συμπληρώσουν μία δήλωση συμμετοχής και να τη στείλουν με email στο ttar@sch.gr και να συμπληρώσουν ένα ανώνυμο διαγνωστικό ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στη διεύθυνση:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqGTcLQ60NY9QAR8GDxkoEfn9oFBy…;
έως την Κυριακή 15 Οκτωβρίου, ώστε τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου να ενημερωθούν σχετικά οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Φυσική στο σχολείο σας και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους.

 

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04 κος Θανάσης Ταραμόπουλος και ο υπεύθυνος. ΕΚΦΕ Σερρών κος Σωτήριος Μανδηλιώτης, προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Χημεία σε Λύκεια της Δ.Δ.Ε. Σερρών στην ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση την Πέμπτη 19/10/2023 στις 12.15 μμ με 14.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΕΚΦΕ Σερρών.

Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής:

 • Προγραμματισμός ύλης και γενικές διδακτικές αρχές
 • Εργαστηριακές ασκήσεις Α' τετραμήνου

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Χημεία στο σχολείο σας και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στη συνάντηση. Η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04 κος Θανάσης Ταραμόπουλος και ο υπεύθυνος ΕΚΦΕ Κιλκίς κος Ιάσων Κωσταρόπουλος, προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Χημεία ή/και Βιολογία σε Λύκεια της Δ.Δ.Ε. Κιλκίς σε ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση   
την Τρίτη 24/10/2023 στις 12.15 μμ με 14.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΕΚΦΕ Κιλκίς που στεγάζεται στο 1ο ΓΕΛ Κιλκίς.

Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής:

 • Οδηγίες διδασκαλίας και γενικές διδακτικές αρχές
 • Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας και Βιολογίας μέρος Ι

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Χημεία ή/και Βιολογία στο σχολείο σας και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στη συνάντηση. Η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04 κος Θανάσης Ταραμόπουλος και ο υπεύθυνος. ΕΚΦΕ Σερρών κος Σωτήριος Μανδηλιώτης, προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Βιολογία σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Σερρών σε ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση   
την Πέμπτη 2/11/2023 στις 12.15 μμ με 14.00    
η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΕΚΦΕ Σερρών. 

Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής:

 • Οδηγίες διδασκαλίας και γενικές διδακτικές αρχές
 • Εργαστηριακές ασκήσεις Α' τετραμήνου

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Βιολογία σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Σερρών και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στη συνάντηση. Η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04 κος Θανάσης Ταραμόπουλος και ο υπεύθυνος ΕΚΦΕ Κιλκίς κος Ιάσων Κωσταρόπουλος, προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσική σε Γυμνάσια της Δ.Δ.Ε. Κιλκίς σε ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση     
την Τρίτη 14/11/2023 στις 12.15 μμ με 14.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΕΚΦΕ Κιλκίς που στεγάζεται στο 1ο ΓΕΛ Κιλκίς.

Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής:

 • Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής μέρος Ι

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Φυσική σε Γυμνάσια της Δ.Δ.Ε. Κιλκίς και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στη συνάντηση. Η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04 κος Θανάσης Ταραμόπουλος και ο υπεύθυνος. ΕΚΦΕ Σερρών κος Σωτήριος Μανδηλιώτης, προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσική σε Λύκεια της Δ.Δ.Ε. Σερρών σε ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση     
την Πέμπτη 16/11/2023 στις 12.15 μμ με 14.00      
η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΕΚΦΕ Σερρών. 

Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής:

 • Οδηγίες διδασκαλίας Φυσικής ΓΕΛ με έμφαση στις αλλαγές ύλης Γ τάξης
 • Χρήση του ηλεκτρικού χρονομετρητή για την πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων κινήσεων
 • Χρήση του συστήματος φωτοπυλών για εργαστηριακές ασκήσεις
 • Χρήση του Συστήματος Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης Multilog χωρίς σύνδεση με υπολογιστή (offline)
 • Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου με ηχητικούς σωλήνες

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Φυσική σε Λύκεια της Δ.Δ.Ε. Σερρών και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στη συνάντηση. Η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ) διοργανώνει σεμινάριο για δύο σημαντικά λογισμικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν υποστηρικτικά στην εργαστηριακή διδασκαλία της Φυσικής, το Tracker και το Phyphox. 
Το Tracker είναι εφαρμογή Η/Υ που προσφέρεται για την διερεύνηση των μαθηματικών μοντέλων (τύπων) που περιγράφουν την κίνηση κάποιου σώματος που έχει καταγραφεί σε βίντεο. Το Phyphox είναι εφαρμογή κινητών τηλεφώνων που αξιοποιεί τους αισθητήρες που διαθέτουν τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα (smartphones) για την ακριβή μέτρηση και καταγραφή πολλών φυσικών μεγεθών (ταχύτητα, χρόνο, επιτάχυνση, κ.ά.) κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης πειραμάτων. Είναι μια ευκαιρία για όσους δεν γνωρίζουν τις παροχές των συγκεκριμένων λογισμικών να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες τους και την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση και την προκήρυξη διοργάνωσης του σεμιναρίου.

Κατόπιν της 118991/ΓΔ5/23-10-2023 εγκυκλίου ΥΠΑΙΘΑ και της σχετικής ενημέρωσης της ΔΔΕ Σερρών για τη διαδικασία για την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών σύμφωνα με την ΥΑ 9950/ΓΔ5/27-01-2023, καλούνται οι προς αξιολόγηση εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ04 της ΔΔΕ Σερρών (των οποίων τα ονόματα έχουν ανεβεί στη σχετική πλατφόρμα https://www.minedu.gov.gr/axiologisi) σε ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση την Τετάρτη 15/11/2023, 12.30-13.30 μμ, για το παραπάνω θέμα.  
Στη συνάντηση θα περιγραφεί η διαδικασία της αξιολόγησης, θα διευκρινιστούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Στη συνάντηση αυτή μπορούν προαιρετικά να συμμετέχουν και οι προς αξιολόγηση εκπαιδευτικοί ΠΕ04 της ΔΔΕ Κιλκίς, με τους οποίους έχει ήδη προηγηθεί σχετική επικοινωνία και συναντήσεις. Η συνάντηση θα γίνει στο εικονικό δωμάτιο Webex με διεύθυνση: 
https://minedu-secondary.webex.com/meet/ttar  
(meeting number 1212090241)

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ04 της Δ.Δ.Ε Κιλκίς στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος με θέμα:
«Διάχυση αρχών του Νέου Προγράμματος Σπουδών Φυσικής Γενικού Λυκείου μέσω πειραματικών διδασκαλιών Φυσικής Α Λυκείου»
σε πειραματική διδασκαλία ανοιχτή σε εκπαιδευτικούς ΠΕ04 που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 και ώρες 12.00 - 14.00 στο 2ο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Κιλκίς με αντικείμενο της διδασκαλίας
Διαγράμματα στην Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση
Παρακαλούνται οι Δ/ντές και οι Δ/ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς της σχολικής τους μονάδας και να διευκολύνουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών στην ενημερωτική συνάντηση. Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Σας ενημερώνουμε ότι το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Σερρών και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04 κος Θανάσης Ταραμόπουλος, διοργανώνουν τον «Μαθητικό Τοπικό Διαγωνισμό Πειραμάτων στις Φ.Ε.». Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες των Α και Β τάξεων του Λυκείου, που γεννήθηκαν μετά την 01-01-2007.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023, 9.00π.μ. - 13.30μ.μ. στο εργαστήριο του Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού. Σε περίπτωση κωλύματος για την πραγματοποίηση του διαγωνισμού στις 9 Δεκεμβρίου 2023, ο τοπικός διαγωνισμός μπορεί να αναβληθεί για μια εβδομάδα και να πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2023 (ίδιες ώρες). Για την αρτιότερη οργάνωση του τοπικού διαγωνισμού, παρακαλούμε τις ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες να αποστείλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: mail@ekfe.ser.sch.gr μέχρι τις 24 Νοεμβρίου 2023 με τα παρακάτω στοιχεία:

 • α) τα ονοματεπώνυμα, την τάξη και το έτος γέννησης των τριών (3) μαθητών/-τριών της ομάδας του σχολείου σας που θα συμμετέχει στο διαγωνισμό και
 • β) τα ονοματεπώνυμα την ειδικότητα και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των υπευθύνων καθηγητών/-τριών που θα τους εκπαιδεύσουν.

Οι Υπεύθυνοι Σ.Ε.Φ.Ε. να φροντίσουν για την σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων των διαγωνιζομένων.
Τα όργανα και οι διατάξεις που θεωρούνται γνωστές και θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές, θα καθοριστούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Διαγωνισμού και θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων συμμετοχής.
Στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών http://ekfe.ser.sch.gr/ και στην επιλογή EUSO/EOES είναι αναρτημένα θέματα των τοπικών διαγωνισμών EUSO παλαιότερων ετών.
Οι διευθυντές/ριες των Σχολικών Μονάδων παρακαλούνται να φροντίσουν ώστε οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04, να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του παρόντος.

 

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ04 της Δ.Δ.Ε Κιλκίς στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος με θέμα: 
«Διάχυση αρχών του Νέου Προγράμματος Σπουδών Φυσικής Γενικού Λυκείου μέσω πειραματικών διδασκαλιών Φυσικής Α Λυκείου» 
σε πειραματική διδασκαλία ανοιχτή σε εκπαιδευτικούς ΠΕ04 που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 και ώρες 12.00 - 14.00 στο 2ο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Κιλκίς με αντικείμενο της διδασκαλίας 
Υπολογισμός Συνισταμένης Δύναμης 
Παρακαλούνται οι Δ/ντές και οι Δ/ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς της σχολικής τους μονάδας και να διευκολύνουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών στην ενημερωτική συνάντηση. Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πανελλήνιας Ένωσης Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ), το υλικό του επιμορφωτικού σεμιναρίου για τα λογισμικά Tracker και Phyphox έχει ανεβεί σε πλατφόρμα moodle στη διεύθυνση
https://ekfe.reth.sch.gr/moodle/course/index.php?categoryid=2
Το μάθημα είναι ανοιχτό και μπορεί να έχει οποιοσδήποτε πρόσβαση σαν επισκέπτης. To περιεχόμενο του Moodle θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται με εκπαιδευτικό υλικό, βίντεο, προτάσεις διδασκαλίας και το υλικό που παρουσιάστηκε. Το υλικό θα εμπλουτίζεται και θα ανεβαίνει σταδιακά μέχρι και την περίοδο των γιορτών.

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. Φ15/1411447/Δ2/8-12-2023 έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ) προκηρύσσει «Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών - EOES 2024». Από το διαγωνισμό θα επιλεγούν δύο τριμελείς ομάδες μαθητών Λυκείου που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών (European Olympiad of Experimental Science - EOES 2024). Οι διαδικασίες και οι όροι του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική προκήρυξη της ΠΑΝΕΚΦΕ.

Ο Μαθητικός Τοπικός Διαγωνισμός Πειραμάτων στις Φυσικές Επιστήμες που προκηρύχθηκε με το Φ. 22.2/9740/21-11-2023 έγγραφο του Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών, πραγματοποιείται στα πλαίσια του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (EOES 2024) σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού. Η 1η φάση του διαγωνισμού για την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023, 9.00 πμ - 13.30 μμ, στο εργαστήριο του Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών, σύμφωνα με προγενέστερες ανακοινώσεις.

Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023 διεξήχθη από το Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών σε συνεργασία με το Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ04 Σερρών και εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ04 που στελέχωσαν εθελοντικά την τοπική επιστημονική επιτροπή,  ο τοπικός διαγωνισμός για την επιλογή της ομάδας μαθητών που θα συμμετάσχει στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό EOES 2024, στο χώρο του Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών στο 1ο Γυμνάσιο Σερρών.  Στο διαγωνισμό συμμετείχαν ομάδες από το 1ο ΓΕ.Λ. Σερρών, το 2ο ΓΕ.Λ. Σερρών, το 3ο ΓΕ.Λ. Σερρών, το 5ο ΓΕ.Λ. Σερρών, το Μουσικό Σχολείο Σερρών, το ΓΕ.Λ. Νιγρίτας, το ΓΕ.Λ. Πεντάπολης και το ΓΕ.Λ. Σιδηροκάστρου. 

Για τον πανελλήνιο διαγωνισμό, που για τα σχολεία της Β. Ελλάδας θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 27/12/2024, προκρίθηκε η ομάδα του Μουσικού Σχολείου Σερρών.

Το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) Σερρών, η Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης της ΔΔΕ Σερρών διοργανώνουν επιμορφωτική δράση με θέμα «Ενημέρωση και Υλοποίηση των οδηγιών του ΥΠΑΙΘΑ ως προς τη λειτουργία των θεσμών της Ενταξιακής Εκπαίδευσης», που περιλαμβάνει δύο φάσεις: 

 • 1 η Φάση: θα πραγματοποιηθεί ημερίδα την Πέμπτη18 Ιανουαρίου 2024, ώρα 12:00 -14:00, στο Αμφιθέατρο του 1ου ΓΕ.Λ. Σερρών με το εξής πρόγραμμα: 

  ΜΕΡΟΣ Α΄: 12.00-13.15 

  1. Δημήτριος Σωτηριάδης, Διευθυντής ΔΕ Σερρών: «Βασικές επισημάνσεις και διαπιστώσεις από την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ Οδηγίες - κατευθύνσεις για τη λειτουργία των θεσμών ενταξιακής εκπαίδευσης» 

  2. Φωτεινή Μακράκη, Προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ Σερρών: «Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των θεσμών της Ενταξιακής Εκπαίδευσης» 

  3. Γεώργιος Καραβασίλης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Μαθηματικών: «Μοντέλα συνδιδασκαλίας στην τάξη» 

  4. Άννα Παναγιώτου, Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ΔΔΕ και ΔΠΕ Σερρών και Δράμας: «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού της Ειδικής Αγωγής (Παράλληλης Στήριξης και Τμήματος Ένταξης) στη διαδικασία της ένταξης: Συνεργασία Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης» 

  ΜΕΡΟΣ Β΄: 13.20-14.00 

  Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο ΚΕΔΑΣΥ: Εργαστήριο ανά ειδικότητα: «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Μάθηση - Ενσωμάτωση πρακτικών και παρεμβάσεων στο πλαίσιο της διδασκαλίας και συνδιδασκαλίας: παραδείγματα διαφοροποιημένων μαθησιακών δραστηριοτήτων» 

  Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε την παρουσίαση που έγινε για την ειδικότητα ΠΕ04.

 • 2 η Φάση: Υλοποίηση συνδιδασκαλίας σε τμήματα που έχουν δομές ειδικής αγωγής, όπως το τμήμα ένταξης και η παράλληλη στήριξη, στα Μαθηματικά, τα Φιλολογικά μαθήματα, τις Φυσικές Επιστήμες, τα Αγγλικά, την Πληροφορική και στη Φυσική Αγωγή. Τη συνδιδασκαλία μπορεί να παρακολουθήσει ένας περιορισμένος αριθμός εκπαιδευτικών, αλλά η συζήτηση αναστοχασμού θα είναι ανοιχτή σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Τα επιμέρους στοιχεία, όπως και η ημερομηνία της 2ης Φάσης, θα ανακοινωθούν προσεχώς με νέο έγγραφο. 

  Η επιμορφωτική δράσηαπευθύνεται στους Διευθυντές και τις Διευθύντριες, καθώς και τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών μονάδων Δ/μιας Εκπ/σης και ιδιαίτερα όσων διαθέτουν αυτή τη στιγμή δομές ειδικής αγωγής (Παράλληλη Στήριξη, Τμήματα Ένταξης)ή έχουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ιδιαιτερότητες. Η επιλογή της χρονικής περιόδου για την υλοποίηση της δράσης έγινε με κριτήριο τη διευκόλυνση των σχολικών μονάδων στην εφαρμογή του προαναφερθέντος πλαισίου από το β΄ τετράμηνο του διδακτικού έτους 2023- 2024. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην ημερίδα (Α΄ φάση της επιμορφωτικής δράσης) είναι προαιρετική, αλλά κρίνεται πολύ σημαντική. Παρακαλούνται οι Δ/ντές και Δ/ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας τους και να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα στη λειτουργία των σχολείων.

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04 κος Θανάσης Ταραμόπουλος και ο υπεύθυνος ΕΚΦΕ Κιλκίς κος Ιάσων Κωσταρόπουλος, προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσική σε Λύκεια της Δ.Δ.Ε. Κιλκίς στην ενημερωτική– επιμορφωτική συνάντηση την Τρίτη 23/01/2024 στις 12.15 μμ με 14.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΕΚΦΕ Κιλκίς που στεγάζεται στο 1ο ΓΕΛ Κιλκίς. 

Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής: 

 • Οδηγίες διδασκαλίας Φυσικής ΓΕΛ με έμφαση στις αλλαγές ύλης Γ τάξης 
 • Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής 

  Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Φυσική στο σχολείο σας και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στη συνάντηση. Η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιοδημόσιο. 

  Νεώτερη ενημέρωση: Η συνάντηση αναβλήθηκε λόγω κατάληψης στο 1ο ΓΕ.Λ. Κιλκίς, όπου στεγάζεται το Ε.Κ.Φ.Ε. Κιλκίς.

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04 κος Θανάσης Ταραμόπουλος και ο υπεύθυνος. ΕΚΦΕ Σερρών κος Σωτήριος Μανδηλιώτης, προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσική σε Λύκεια της Δ.Δ.Ε. Σερρών στην ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση την Πέμπτη 25/01/2024 στις 12.15 μμ με 14.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΕΚΦΕ Σερρών. 

Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής:

 • Οδηγίες διδασκαλίας και διδακτικές αρχές

 • Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής Λυκείου (μέρος ΙΙΙ)

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Φυσική στο σχολείο σας και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στη συνάντηση. Η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04 κος Θανάσης Ταραμόπουλος και ο υπεύθυνος ΕΚΦΕ Σερρών κος Σωτήριος Μανδηλιώτης, προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσική σε Γυμνάσια της Δ.Δ.Ε. Σερρών σε ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση
την Πέμπτη 01/02/2024 στις 12.15 μμ με 14.00
η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΕΚΦΕ Σερρών.

Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής:

 • Πρακτικές διδασκαλίας Φυσικής Γυμνασίου
 • Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής Γυμνασίου (μέρος ΙΙ)

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Φυσική στο σχολείο σας και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στη συνάντηση. Η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

 

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04 κος Θανάσης Ταραμόπουλος και ο υπεύθυνος ΕΚΦΕ Κιλκίς κος Ιάσων Κωσταρόπουλος, προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσική σε Λύκεια της Δ.Δ.Ε. Κιλκίς σε ενημερωτική– επιμορφωτική συνάντηση, η οποία εκτάκτως, λόγω του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών την προσεχή Τρίτη, θα διεξαχθεί
την Τετάρτη 31/01/2024 στις 12.15 μμ με 14.00
και θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΕΚΦΕ Κιλκίς που στεγάζεται στο 1ο ΓΕΛ Κιλκίς. Σε περίπτωση που υπάρχουν εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να την παρακολουθήσουν, αλλά αδυνατούν λόγω διδακτικών υποχρεώσεων στις σχολικές τους μονάδες, παρακαλούμε να ενημερώσουν τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ώστε να γίνει αναπλήρωση κατόπιν συνεννόησης.
Πρόκειται για την εξ αναβολής συνάντηση που δεν έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ε.Κ.Φ.Ε. Κιλκίς λόγω κατάληψης στο χώρο του 1ου ΓΕ.Λ. και το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής:

 • Οδηγίες διδασκαλίας Φυσικής ΓΕΛ με έμφαση στις αλλαγές ύλης Γ τάξης
 • Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Φυσική στο σχολείο σας και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στη συνάντηση. Η συμμετοχή στη συνάντηση είναι προαιρετική και η μετακίνησή των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

 

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ04 της Δ.Δ.Ε Κιλκίς στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος με θέμα: 

«Διάχυση αρχών του Νέου Προγράμματος Σπουδών Φυσικής Γενικού Λυκείου μέσω πειραματικών διδασκαλιών Φυσικής Α Λυκείου» 

σε πειραματική διδασκαλία ανοιχτή σε εκπαιδευτικούς ΠΕ04 που θα πραγματοποιηθεί 

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024 και ώρες 12.00 - 14.00 στο 2ο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Κιλκίς 

με αντικείμενο της διδασκαλίας: 1ος και 2ος νόμος του Νεύτωνα

Παρακαλούνται οι Δ/ντές και οι Δ/ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς της σχολικής τους μονάδας και να διευκολύνουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών στην ενημερωτική συνάντηση. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ04 της Δ.Δ.Ε Κιλκίς στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος με θέμα: 

«Διάχυση αρχών του Νέου Προγράμματος Σπουδών Φυσικής Γενικού Λυκείου μέσω πειραματικών διδασκαλιών Φυσικής Α Λυκείου» 

σε πειραματική διδασκαλία ανοιχτή σε εκπαιδευτικούς ΠΕ04 που θα πραγματοποιηθεί 

την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 και ώρες 12.00 - 14.00 στο 2ο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Κιλκίς 

με αντικείμενο της διδασκαλίας: Ελεύθερη πτώση. 

Παρακαλούνται οι Δ/ντές και οι Δ/ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς της σχολικής τους μονάδας και να διευκολύνουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών στην ενημερωτική συνάντηση. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04 κος Θανάσης Ταραμόπουλος και ο υπεύθυνος ΕΚΦΕ Σερρών κος Σωτήριος Μανδηλιώτης, προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Χημεία σε Λύκεια της Δ.Δ.Ε. Σερρών στην ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση 

την Πέμπτη 8/2/2024 στις 12.15 μμ με 14.00 

η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΕΚΦΕ Σερρών. Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής: 

- Εργαστηριακές ασκήσεις Β τετραμήνου 

- Αξιοποίηση ΤΠΕ 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Χημεία στο σχολείο σας και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στη συνάντηση. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04 κος Θανάσης Ταραμόπουλος και ο υπεύθυνος ΕΚΦΕ Κιλκίς κος Ιάσων Κωσταρόπουλος, προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Χημεία ή/και Βιολογία σε Γυμνάσια της Δ.Δ.Ε. Κιλκίς σε ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση 

την Τρίτη 20/02/2024 στις 12.15 μμ με 14.00 

η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΕΚΦΕ Κιλκίς που στεγάζεται στο 1ο ΓΕΛ Κιλκίς. Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής: 

 • Οδηγίες διδασκαλίας και χρήση Τ.Π.Ε. 
 • Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας και Βιολογίας μέρος ΙΙ 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Χημεία ή/και Βιολογία στο σχολείο σας και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στη συνάντηση. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04 κος Θανάσης Ταραμόπουλος και ο υπεύθυνος. ΕΚΦΕ Σερρών κος Σωτήριος Μανδηλιώτης, προσκαλούντ ους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Βιολογία σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Σερρών στην ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση

την Πέμπτη 22/02/2024 στις 12.15 μμ με 14.00

η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΕΚΦΕ Σερρών. Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής:

- Οδηγίες διδασκαλίας και χρήση ΤΠΕ

- Εργαστηριακές ασκήσεις Β' τετραμήνου

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Βιολογία στο σχολείο σας και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στη συνάντηση. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ04 της Δ.Δ.Ε Κιλκίς στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος με θέμα:

«Διάχυση αρχών του Νέου Προγράμματος Σπουδών Φυσικής Γενικού Λυκείου μέσω πειραματικών διδασκαλιών Φυσικής Α Λυκείου»

σε πειραματική διδασκαλία ανοιχτή σε εκπαιδευτικούς ΠΕ04 που θα πραγματοποιηθεί την

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024 και ώρες 12.00 - 14.00

στο 2ο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Κιλκίς με αντικείμενο της διδασκαλίας

Ο νόμος της τριβής - Στατική τριβή

Παρακαλούνται οι Δ/ντές και οι Δ/ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς της σχολικής τους μονάδας και να διευκολύνουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών στην ενημερωτική συνάντηση. Η συμμευοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04 κος Θανάσης Ταραμόπουλος και ο υπεύθυνος. ΕΚΦΕ Σερρών κος Σωτήριος Μανδηλιώτης, προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Χημεία σε Γυμνάσια της Δ.Δ.Ε. Σερρών σε ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση

την Πέμπτη 29/02/2024 στις 12.15 μμ με 14.00

η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΕΚΦΕ Σερρών. Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής:

 Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Γυμνασίου, μέρος ΙΙ

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Χημεία στο σχολείο σας και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στη συνάντηση. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Στο πλαίσιο της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών και με στόχο να δώσουμε στους μαθητές και τις μαθήτριες τη δυνατότητα να εκφραστούν δημιουργικά και να αναπτύξουν δεξιότητες πειραματισμού, παρουσίασης και επικοινωνίας, το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φυσικών Επιστημών καλούν τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων αρμοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών να δημιουργήσουν το δικό τους video για ένα πείραμα που θα επιλέξει η ομάδα τους, μαζί με τους καθηγητές τους.

Αφού το αναρτήσουν σε αποθηκευτικό χώρο στο διαδίκτυο (π.χ. YouTube, Google drive, Dropbox κλπ). θα μας κοινοποιήσουν τον αντίστοιχο σύνδεσμο με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών, ώστε αφού το ελέγξουμε και το αξιολογήσουμε να το συμπεριλάβουμε στη συλλογή που θα δημιουργήσουμε.

Κανόνες Συμμετοχής

Προϋπόθεση για να την αποδοχή των video είναι να πληρούνται οι ακόλουθοι κανόνες:

1.   Αριθμός μαθητών/τριών ανά ομάδα 2-5

2.   Το κάθε video θα εντάσσεται σε ένα από τα αντικείμενα: Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία-Γεωλογία

3.   Η διάρκεια θα είναι από 2 έως 5 λεπτά

4.   Τα video θα πρέπει να αναρτηθούν στο διαδίκτυο, μέσω λογαριασμών του σχολείου ή λογαριασμών εκπαιδευτικών, αλλά όχι μαθητών

5.   Θα υπάρχει γονική συναίνεση για την ανάρτηση των video (δηλώνεται κατά τη διαδικασία υποβολής των video)

6.   Τα αναρτημένα video που θα υποβάλλονται, μέχρι και την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης τους, δεν θα είναι δημόσια

7.   Για κάθε αναρτημένο video θα πρέπει να αναφέρονται:

α.   Τίτλος

β.   Περιγραφή του περιεχομένου (αρκεί μία περίληψη σε 1-2 προτάσεις)

γ.   Όνομα σχολείου, ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού/ων

δ.   Σύνδεσμοι σε πιθανές πηγές υλικού (πολυμέσα, άρθρα κλπ) που έχουν χρησιμοποιηθεί

Για την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη κριτήρια όπως: η εφαρμογή της επιστημονικής διαδικασίας, η σωστή περιγραφή του πειράματος, η ασφάλεια του πειράματος, η ποιότητα του video (τεχνικά & σκηνοθετικά), η καινοτομία, η χρήση βιβλιογραφίας κ.α.

Δηλώσεις Συμμετοχής

Η δήλωση συμμετοχής των ομάδων μπορεί να γίνει μέχρι την Παρασκευή 29Μαρτίου 2024 στη φόρμα συμμετοχής:

https://forms.gle/ZdBdgMH54TYsUcgD9

Οι σύνδεσμοι των αναρτημένων video πρέπει να υποβληθούν στο Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών μέχρι τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο του Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών τηλεφωνικά ή μέσω του e-mail.

 

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04 κος Θανάσης Ταραμόπουλος και ο υπεύθυνος. ΕΚΦΕ Σερρών κος Σωτήριος Μανδηλιώτης, προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσική σε Λύκεια της Δ.Δ.Ε. Σερρών στην ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση

την Πέμπτη 14/03/2024 στις 12.15 μμ με 14.00

η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΕΚΦΕ Σερρών. Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής:

- Οδηγίες διδασκαλίας και διδακτικές αρχές

- Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής Λυκείου με:

       - συσκευή φωτοηλεκτρικού φαινομένου,

       - παλμογράφο, και

       - φασματοσκόπιο

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Φυσική στο σχολείο σας και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στη συνάντηση. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού διαγωνισμού με  τίτλο «Δράση video-Πειράματα στο Γυμνάσιο»  για το σχολικό έτος 2023-24, η δράση Video – πειράματα στα σχολεία που διοργανώνεται από  το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Σερρών και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Φυσικών Επιστημών ΠΕ04, αφορά μόνο τις ομάδες των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. ενώ  τα γυμνάσια μπορούν να συμμετέχουν στη δράση της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης για την οποία η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής παρατάθηκε έως τις 31 Μαρτίου 2024

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο του Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών τηλεφωνικά ή μέσω του e-mail.

 

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04 κος Θανάσης Ταραμόπουλος και ο υπεύθυνος ΕΚΦΕ Κιλκίς κος Ιάσων Κωσταρόπουλος, προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσική σε Λύκεια της Δ.Δ.Ε. Κιλκίς σε ενημερωτική– επιμορφωτική συνάντηση, η οποία θα διεξαχθεί

την Τρίτη 09/04/2024 στις 12.15 μμ με 14.00

και θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΕΚΦΕ Κιλκίς που στεγάζεται στο 1ο ΓΕΛ Κιλκίς. Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής:

- Οδηγίες διδασκαλίας Φυσικής ΓΕΛ

- Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής μέρος ΙΙ

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Φυσική στο σχολείο σας και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στη συνάντηση. Η συμμετοχή στη συνάντηση είναι προαιρετική και η μετακίνησή των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ04 της Δ.Δ.Ε Κιλκίς στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος με θέμα:

«Διάχυση αρχών του Νέου Προγράμματος Σπουδών Φυσικής Γενικού Λυκείου μέσω πειραματικών διδασκαλιών Φυσικής Α Λυκείου»

σε πειραματική διδασκαλία ανοιχτή σε εκπαιδευτικούς ΠΕ04 που θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 και ώρες 11.20 - 13.20

στο 2ο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Κιλκίς με αντικείμενο της διδασκαλίας

Αρχή Διατήρησης Μηχανικής Ενέργειας

Παρακαλούνται οι Δ/ντές και οι Δ/ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς της σχολικής τους μονάδας και να διευκολύνουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών στην ενημερωτική συνάντηση. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ04 της Δ.Δ.Ε Κιλκίς που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος με θέμα:

Διάχυση αρχών του Νέου Προγράμματος Σπουδών Φυσικής Γενικού Λυκείου μέσω πειραματικών διδασκαλιών Φυσικής Α Λυκείου»

σε αναστοχαστική συνάντηση αποτίμησης του προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί την

Τρίτη 23 Απριλίου 2024 και ώρες 12.15 - 13.45

στο 2ο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Κιλκίς

Παρακαλούνται οι Δ/ντές και οι Δ/ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς της σχολικής τους μονάδας και να διευκολύνουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών στην ενημερωτική συνάντηση. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Οι υπεύθυνοι ΕΚΦΕ Σερρών και Κοζάνης σε συνεργασία με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ04 με έδρα τις Σέρρες, την Κοζάνη και την Πέλλα και ΠΕ86 με έδρα τις Σέρρες, προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων ΠΕ04 και ΠΕ86 περιοχών αρμοδιοτήτων τους σε κοινή εξ' αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση

την Τετάρτη 24/04/2024 στις 17.15 με 18.45

με θέμα

"Η χρήση της vpython: εφαρμογές στην Πληροφορική και τη Φυσική"

Εισηγητής στη συνάντηση θα είναι ο κος Κωνσταντίνος Φιλιππίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ο οποίος θα αναφερθεί στη γλώσσα προγραμματισμού vpython και την ευκολία με την οποία μπορούν μέσω αυτής να αναπτυχθούν εφαρμογές στο χώρο της πληροφορικής και της φυσικής με διαθεματική συνεργασία των εκπαιδευτικών αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμορφωτική συνάντηση είναι προαιρετική και ο σύνδεσμος για τη συνάντηση είναι

https://zoom.us/my/uowm.mech6

Κατά τη σύνδεση, δε χρειάζεται να κατεβάσετε την εφαρμογή zoom, αλλά μπορείτε να συνδεθείτε μέσω της επιλογής join from your browser (σύνδεση μέσω φυλλομετρητή). Αν συνδέεστε μέσω κινητού τηλεφώνου ή tablet, μην ενεργοποιήσετε την έκδοση υπολογιστή. Για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο.

Προκειμένου να εκδοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στη δίωρη επιμορφωτική συνάντηση παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη φόρμα που βρίσκεται στη διεύθυνση

https://christriantafyllou.eu/form/epimorfosi-vpython-forma

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ΠΕ04 και ΠΕ86 στο σχολείο σας.